1. TIP TERMİNOLOJİSİ

Terimlerle uğraşan bilim dalına terminoloji bilim dalı denir. Tıp biliminde de terimleşen sözcük, tek anlamlıdır. Karşıladığı kavramın sınırları çizilmiştir. Anlamları kişiden kişiye değişmez. Tıp alanına giren bilimlerin terimleri vardır. Bunlara  tıbbi terimler denir.

Tıbbi terminoloji bilim alanı tıp terimlerini kendine konu alır. Anatomi, diğer tıp bilim dalları için temel bilim dalıdır. Bu nedenle, tıp bilimleri içinde terimlerini ilk belirleyen bilim dalı, anatomi olmuştur. Tıp terimleri Latince ya da Grekçe’dir. Bu iki dilden köken alan terimler, farklı dillerde bazı değişiklikler gösterebilirler. Bu değişiklikler kullanılan dildeki söyleyiş biçimine göre olmaktadır. Ses ve harf düşmeleri
ile eklenmeleri görülür. Bu tür geçişlere transkripsiyon denir.