Çene ekleminde ağrı ve ses

Eklem sesleri çene eklemi rahatsızlığın bir işaretidir. Eklemi oluşturan kemik ve çevre dokular hareket sırasında kondil ve disk birlikte hareket etmelidir. Diskin ön bölgeye doğru hareket ettiği durumlara ağız kapalıyken, disk condil üzerinden normal konumundan daha önünde yer alır. Ağız açılması sırasında condilin diski yakalaması, condil disk ilişkisinin normal pozisyona gelmesi click sesine sebep olur. Click sesinin meydana gelmesinden sonra açma hareketi boyunca normal condil disk ilişkisi devam eder.

Elektronik kayıt yöntemleri, eklem hareketi sırasında hastanın eklemek üzerinden elektronik dönüştürücü yardımı ile seslerin alınması ve bu seslerin bilgisayar ortamında işleri yorumlanabilecek elektriksel işaretleri dönüştürülmesi esasına dayanır. Bilgisayar ortamına aktar yediler, gerekli işlemlerdan geçirildikten sonra dönüştürülür. Açma ses bulgusu diye kapanma sırasındaki sesinden daha fazladır. Club tansiyonu yani oldukça düşüktür. Fakat click açma kapama hareketinin herhangi bir anında meydana geldiği, tüm açma kapama fazla boyunca görülebilir. Böylece, zaman grafiğinde sesi açma kapama hareketinin belli bir zaman aralığında lokalize olarak hareketin tümünü görebilmek mümkündür.

Elektronik kayıt yöntemiyle elde edilen eklem ses bulgularının analizi teşhis ve tedavinin başlatılması bakımından faydalı bilgiler verebilir. Yapılan çalışmalarda elde edilen bulguların başarısı kesindir. Farklı sesler farklı işaretleri dönüştürülecek, bunların analizi ile ileride seslerinin sınıflandırılması olacaktır. Elektronik kayıt yöntemleri doğru ölçüm yapabilme olanağı sunmaktadır. Birlikte eklemin teşhisi için hala kullanılmakta olan yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanları incelendiğinde tomografi ile daha kesin olarak gösterebilmek mümkündür. Yüksek maliyet ve radyasyon olumsuz yanları olarak belirtilmektedir.

Bu basit ucuz ve gelişimsel olmadığı için tercih edilir. Ancak yeterli hassasiyete sahip değildir. Hastayı muayene eden bir diğerine farklı sonuçlar verebilir. Temporal rahatsızlık ve tedavisinde, tedavi, kulak burun boğaz ortak çalışması gerektiği tutulmalıdır. En doğru şekilde ve bu sesleri. Doküman ve grafik olarak elde etmenin önemini kavramalıyız. Bu amaçla elektronik kayıt yöntemleri, geliştirilmiştir.