Diş kontrolü

STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN DOLGU VE PROTEZE DİKKAT
Ağız kanserlerine neden olan risk faktörlerini ise şöyle sıralamak mümkün:
• Alkol.
• Sigara ve diğer tütün ürünleri.
• Kötü beslenme.
• Virüsler (Human Papilloma Virus; HPV).
• Lökoplaki ve liken planus gibi kansere dönüşme riski taşıyan yumuşak doku lezyonları.
• Yumuşak dokulara ve dile temas eden kötü yapılmış diş restorasyonları, taşkın dolgular, hatalı kuron köprü restorasyonları, dil sırtını kesecek şekilde aşınmış diş dokuları.
• Tıbbi standartlara uygun olmayan dolgu ve protez malzemeleri (kron, köprü, estetik dolgu malzemeleri).

diş-hastanesi