Diş Röntgeni Çekilmesi

Diş çürüklerinin tespit edilmesi, kanal tedavisi öncesi ve sonrasında, gömük yirmilik dişlerin pozisyonlarının belirlenmesinde, kaplama yapılacak dişlerin sağlığının araştırılmasında, implant yapımı öncesi ve sonrasında diş röntgenlerine ihtiyaç duyulur.

Diş hekiminiz hangi tür diş röntgeni çekilmesi gerektiğini belirler ve sizden istek yapar. Periapikal röntgenler ki veya üç diş bölgesini içerisine alan röntgenlerdir.

Bu Sayfanın İçeriği

Radyoloji

Gömük yirmilik diş ve kanal tedavisi

X-ışınlarının dental uygulamalardaki güvenli kullanımıyla ilgili eğitim, hastaları ve uygulayıcıları korumak için geliştirilmelidir. Diş hekimleri gittikçe daha fazla radyasyon riski ile ilişkili olan uygulamalarında Konik Işın Bilgisayarlı Tomografi kullanmaktadır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (FDI), dental radyolojide radyasyondan korunma stratejileri geliştirdi.
FDI, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) danışmanlık toplantısında 12 modüllü bir eğitim kursunu sonuçlandırmak ve dental radyolojide radyasyondan korunma konusunda Güvenlik Raporunun ileri bir taslağını hazırlamak için aktif bir katılımcıydı.

Dental radyolojide radyasyon korunumu
Radyasyon Korumasının Genel İlkeleri
Çocuklarda Radyasyon Korumasına Özel Hususlar
X-ışını Üretimi ve Etkileşim: Görüntü Oluşumu ve Görüntü Kalitesi
Film ve Dijital Radyografi Genel İlkeleri
İntraoral Radyografinin Temelleri
Panoramik Radyografinin Temelleri

Panoramik Diş Röntgeni

PANORAMİK DİŞ RÖNTGENİ
PANORAMİK DİŞ RÖNTGENİ