İmplant Diş

Bu Sayfanın İçeriği

İmplant diş tedavisi

İmplant Muayenesinde (ilk muayenede) Neler Yapılır?

ilk muayene; teşhis, tedavi planlaması ve tedaviye hazırlık amacı ile yapılır. Ve esasen implant uygulamasının en önemli ve ilk aşamasıdır. Uzman diş hekimi ve yardımcı personeli tarafından gerçekleştirilen ilk muayenenizde.

-Genel sağlık bilgileriniz tespit edilir tıbbi anemneziniz alınır, genel sağlık durumunuzla ilgili implantı ilgilendirecek bir husus olup olmadığı araştırılır

-Teşhis ve tedavi amaçlı gerekli röntgenler (panaromik röntgen, periapikal röntgen, gerekirse dental tomgrafi) çekilir.

-Sigara alışkanlığı, gece diş sıkma/gıcırdatma alışkanlığı(bruksizm), diş fırçalama alışkanlığı gibi implant tedavisini ilgilendiren “kötü” alışkanlıklarınızın olup olmadığı tespit edilir.

-Tüm bu bilgilerin ve röntgenlerin yardımı ile uzman hekim tarafından detaylı ağız içi muayeneniz yapılır, diş eksikliği olan bölgenin kemik kalınlığı, uzunluğu ve kalitesi tespit edilir.

-İmplant yapılacak bölgenin yumuşak doku ve diş eti durumuna bakılır,

-Genel ağız muayeneniz ve ağız hijyeninizin durumuna bakılır, (ağız hijyeni kötü ise mutlaka implant tedavisinden önce gerekli dişeti tedavisi, tartar temizliği yapılmalı, ağız hijyeni uygun duruma getirilmelidir)

PANORAMİK DİŞ FİLMİ

-İmplant yapılacak bölgenin, her bakımdan incelenmesinden sonra uzman hekim implant tedavisi planlamasını yapar, (yani yerleştirilecek implantın boyu çapı netleştirilir, implant öncesinde yumuşak doku veya sert doku ile ilgili ikincil operasyon gerekip gerekmediği netleştirilir)

Panoramik Diş Röntgen Filmi
Panoramik Diş Röntgen Filmi

-Uzman hekim hastayı tedavi süresi, aşamaları, ve ücreti konusunda detaylı olarak bilgilendirir, komplikasyonlar ve riskler konusunda hastayı baştan uyarıp bilgilendirir, bu bilgiler ışığında kişi implant yapılmasına karar verirse implant cerrahisine yani ikinci aşamaya geçmek üzere gerekli hazırlıklar yapılır ve uygun biz gün için randevu verilir.