Uluslararası Hastalık Sınıflandırması

Daha önceki bölümlerde de söylendiği gibi ICD (International Classification of Diseases) hasta kayıtları ve sınıflandırma denince ilk akla gelendir. İlk kez 1900 yıllarında basılan bu sistem, her 10 yılda bir güncellenmiş, yenilenmiştir. En yeni baskısı ise 1992’de hazırlanan ICD-10’dur. Bu işin sorumluluğu dünya sağlık teşkilatındadır (WHO)Bununla birlikte şu an kullanılmakta olan çoğu kayıt sistemi halen ICD-9’a yada onun modifikasyonuna dayanır. Bu modifikasyon daha ayrıntılı kodları içeren ICD-9-CM’dir. ICD üç basamaklı kodların core sınıflamasını içerir. İsteğe bağlı olarak bir basamak daha ilavesi ile bir seviye ileri kod oluşur. Her seviyede 0-7 arasındaki sayılar detayı belirler, 8 ise diğer durumlar için kullanılır, 9 da tanınmayan kodları temsil eder.