Diş Hekimliğindeki yanlışlat

Halk  arasında  ağız  diş  sağlığına  yönelik  yanlış  inanç  ve  davranışlar  oldukça

yaygındır. Bu yanlış inançlar nedeniyle kişi diş hekimine zorluk çıkartmakta, yapılması
gerekli  bazı  tedavileri  yaptırmamakta  böylece  kendi  ağız  sağlığına,  hatta  genel
sağlığına da zarar vermektedir.

Y‐Diştaşları temizlendikten sonra  daha  çok  diştaşı  oluşur,  devamlı temizletmek
gereksizdir.
D‐Düzenli ve doğru fırçalama diş taşı oluşumunu engeller.Ancak oluşmuş taşların
mutlaka hekim tarafından temizlenmesi gerekir.

Y‐Diştaşı temizliği dişin minesine zarar verir,
D‐Diştaşı  temizliği  dişhekim  tarafından  yapılırsa  minenin  zedelenmesine  neden
olmaz.

Y‐Diş taşları temizlenirse dişler sallanmaya başlar, diştaşı dişi tutar, sallanmasını
engeller.
D‐Diştaşları temizlenmediği  için    dişetleri  çekilerek  dişlerin sallanmasına  neden
olur. Diştaşı oluşumuna izin vermemek gerekir.

Y‐Dişlerimi  fırçalarken dişetlerim kanıyor bu  nedenle fırçalamıyorum Diş fırçalarken
dişetlerinin kanaması iyidir pis kan akıtılmalıdır,
D‐ Fırçalarken görülen kanamalar normal değildir.Dişeti kanaması dişeti hastalığının
ve  bazı sistemik  hastalıkların  en  önemli  belirtisidir. Vakit  geçirmeden  bir  hekime
başvurmak gerekir. Kanamadan dolayı fırçalamamak problemi daha da arttırır.

Y‐anti tartar    ve sigara  içenler  için üretilen diş macunları dişleri temizler,taşları
uzaklaştırır.o nedenle dişhekimine gitmeye gerek yoktur.
D‐  Macunlar  yıllardır  oluşmuş  sorunları  tek  başlarına  çözümlemeye  yeterli
değildir.Birikmiş diştaşlarını temizleyemezler,bunların öncelikle hekim tarafından
temizlenmesi,sonra dişmacunu seçimine karar verilmesi gereklidir.

Y‐ Misvak kullanımı dişetleri için daha iyi ve yararlıdır.
D‐ Özellikle arka dişlerde, dişlerin iç yuzeylerini temizlemede misvak kullanımı son
derece zordur ve ideal bir şekilde diş ve dişetlerini  fıçalamak neredeyse imkansızdır.
Naylon kıllı fırçalar  kadar etkili ve hijyenik değildir.

Y‐ Diş kesimi sağlam dişe zarar verir, kesilen diş de bir süre sonra çekilir, Bir diş için
iki  dişe yazık.
D‐ Kurallara uygun olarak hazırlanıp kaplanmış dişlerin çürüme olasılığı sağlam diş
kadardır

Y‐Kancalar(kroşeler) dişi çürütür, aşındırır ve dişi sallandırır.
D‐Kurallarına uygun olarak yapılan kroşeler  dişin sallanmasına ve aşınmasına neden
olmaz. Protez kullanan kişilerin ağız ve protez bakımını düzenli yapması dişlerin
çürümesini önler.

Y‐En doğrusu bütün dişleri  çektirip  tam protez yaptırmaktır.
D‐ Hem genel görünüş hem de çiğneme açısından mümkün olduğu kadar doğal
dişlerin ağızda kalması doğrudur. Tam  protez son çaredir.

Y‐Protez ilk takıldığında leblebi yenilebiliyorsao  protez  iyidir.
D‐İlk takılan protezlere alışabilmek için, kademeli olarak yumuşak gıdalardan sert
gıdalara geçiş yapmak daha doğrudur.

Y‐Süt dişlerinin çekimi anestezi ile yapılırsa alttan gelen kalıcı diş sürmez.
D‐Süt dişlerinin çekiminde yapılacak  anestezinin  alttaki sürekli dişlerin sürmesini
engelleyen yada geciktiren bir etkisi yoktur .

Y‐Süt dişleri nasıl olsa dökülecek dolgu ve tedavi gereksizdir.
D‐ Henüz düşme zamanı gelmemiş süt dişinin tedavi edilmemesi veya   erken
çekilmesi , sürekli dişlerde ,sürme bozukluklarına  ve çene gelişiminde  aksamalara
neden olur.

Y‐6 yaş dişleri süt dişleriyle karıştırılır, çürüdüğünde çekilmesi istenir, altından diş
geleceği söylenir.
D‐6 yaşında süren 6 yaş dişi,  ilk çıkan sürekli diştir , mutlaka korunmalıdır.
Çekilirse yerine diş çıkmaz.

Y‐Dolgu çabuk düşer, kesin çözüm kaplamadır.
D‐Usulüne uygun yapılan dolgular düşmez, kaplama madde kaybı fazla olan dişler
için uygundur.

Y‐Çürük kalıtsaldır ne kadar fırçalanırsa fırçalansın diş  çürür, dişi kurtlar yiyerek
çürütür.
D‐Kalıtımın    etkisi  olsada  iyi  bir  ağız  bakımı,  düzenli  dişhekimi  kontrolleri  bu
tabloyu tersine çevirebilir.

Y‐Diş çekimi en kolay ekonomik ve kesin çözümdür, çürük diş çektirilmelidir.
D‐Diş için yapılabilecek her türlü tedavi sonuna kadar denenmelidir. Hem fonksiyon
hemde estetik yönden hiçbir protez kendi dişinizden daha iyi değildir.

Y‐Erkek dişhekimleri daha iyi diş çeker.
D‐ Diş  çekimi teknik bir iştir.Güç gerekmediğinden erkek‐kadın dişhekimi ayrımı
doğru değildir.

Y‐Çekim için kullanılan lokal anestezikler morfindir, alışkanlık yapar.
D‐Lokal  anestezikler  bağımlılık  yapan  maddeleri    içermez  dolayısı  ile  alışkanlık
yapmaz.

Y‐Diş  ağrıyınca  dişin  üzerine  aspirin,  rakı,  kolonya,  akü suyu,  tütün,  gres  yağı
koymak ağrıyı keser.
D‐Bu maddelerin kullanılması kesinlikle doğru değildir. Ağız dokusunda yanıklara
neden olurlar.

Y‐Çürük  diş  çekildikten sonra  pis  kan  akıtılmalıdır,  çekilen  dişin  yerini  kanatmak
iyidir.
D‐Kanamanın en kısa zamanda durdurulması ve çekim boşluğunun kan ile dolarak
pıhtılaşması yara iyileşmesi açısından son derece önemlidir.

Y‐20 yaş dişi çabuk çürür, gereksizdir, çıkar çıkmaz çekilmelidir.
D‐Düzenli bir şekilde çıkıyor ve diş dizisini bozmuyor ise korunmalıdır.

Y‐Amalgam dolgu yaptırmayın kanser yapıyor.
D‐Bilimsel olarak böyle bir veri yoktur.

Y‐En iyi dolgu lazerle yapılan beyaz dolgudur.
D‐Beyaz dolgular yaygın olarak kullanılırlar.Ancak dolgu yapımında kullanılan ışın
lazer degildir.

Y‐Kanal tedavisi başarısız ve çok ağrılı bir tedavidir, dişi çektirmek daha iyidir,
D‐Anestezi  altında,  kuralına  uygun  yapılan  kanal  tedavileri    ağrısızdır  ve  kanal
tedavisi yapılan dişler çok uzun süre kullanılır.

Y‐Dolgu yaptırılmadan önce abdest alınması gereklidir, abdestsiz dolgu
yaptırılmaz,.
D‐ Diyanetin görüşüne göre dolgu yaptırmadan önce abdest almaya gerek yoktur.

Y‐Ramazanda dişhekimine gidilmez oruç bozulur.
D‐ Diyanetin görüşüne göre ramazan ayında anestezi yapılıp diş çektirilebilir.
Anestezik solusyonun enjeksiyonu orucu bozmaz.

Y‐Ağız  içi  diş  apsesi  için,  “başına  kına  yak  geçer”, Apseye  patates, sıcak soğan
sarmak iyidir, iltihabı dağıtır.
D‐  Absenin  boşaltılması  ve  antibiotik  kullanımı  doğru  yöntemdir.  Aksine
uygulamalar daha vahim sonuçlar doğurabilir.

Y‐Herkesin ağzı kokar koku ciğerlerimden geliyor.
D‐ Ağız bakımı, ağız içinde kokuya neden olan çürük ve dişeti hastalıklarının tedavisi,
yine kokuya neden olan sistemik hastalıkların kontrol altına alınması ağız kokusunu
önler.

Y‐Yerine nasıl olsa yenisi gelecek süt dişlerin fırçalanması ihmal edilebilir.
D‐süt  dişleri  çene  gelişimi  ve  sürekli  dişlerin  doğru  sürmesi  açısından
önemlidir.Değişme zamanları gelinceye ağızda kalmaları gerekir. Bakımları ihmal
edilmemelidir.

Y‐Süt  dişleri  geç  çıkarsa,  daha sağlam  olur,Süt  dişleri  dama  atılırsa,  daimi  dişler
sağlam çıkar.
D‐Süt dişlerinin sürme zamanlarındaki  6 aylığa kadar olan sapmalar önemli değildir.
Bunun dışındaki daha uzun zamanlı sapmalar sistemik bir takım problemlere işaret
edebilirler.

Y‐Her hamilelik bir ya da birkaç dişin kaybına neden olur ve çaresi yoktur.
Hamilelikte dişetleri kanar, dişten kalsiyum çekiliyordur,Hamilelikte diş fırçalamak
zararlıdır.
D‐Hamilelikte  hormonal  değişiklikler  nedeni  ile  dişetinde  problemler  oluşabilir.
Düzenli fırçalama ve dişhekimi kontrolleri bu tür  şikayetlerin yaşanmasını azaltır.
Hamilelikte  bebeğin  ihtiyacı  olan  kalsiyum  beslenme  ile sağlanmıyorsa  annenin
dişlerinden değil  kemiklerinden sağlanır.

Y‐Hamilelikte diş çekimi ve tedavisi yapılamaz, anestezi yapılamaz, bebek zarar
görür.
D‐Acil olan tedaviler hamileliğin her döneminde;hastanın kadın‐doğum hekimi ile
görüşülüp    kontrollu olarak yapılabilir.Acil olmayan tedaviler için dişhekiminizin
önerilerine uyun.

Y‐ SahteDişhekimleri  kökten yetişmiş dişçilerdir, her şeyi bilirler,daha ucuz ve
sağlam protez yaparlar,İkisi de diş çekiyor, diş takıyor, zaten ölçüyü hekim alıyor,
protezi  teknisyen yapıyor, niye fazla para vereyim.
D‐Hekimin aldığı ölçü üzerinden işlem yapması gereken teknisyenlerin veya usta
çırak ilişkisi ile yetişen sahte dişhekimlerinin hasta ağzında çalışmaya hiçbir
yetkileri yoktur. Dişhekimi olmadıkları  için ağız ve çevre dokulara verdikleri zarar ,
ağız içindeki  yanlış uygulamaları  telafi edilemeyecek sorunlar yaratır.
Ayrıca  hiçbir hijyen kuralını bilmedikleri için  sarılık,frengi,AIDS,verem gibi bir çok
bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olurlar.
Bu nedenle başvurduğunuz muayenehanede diploma olmasına ,diplomadaki kişi
ile sizi muayene eden  kişinin aynı olduğuna dikkat ediniz.