Sindirim sistemi

Sindirim sistemi ağız boşluğu ile başlar anüs ile biter. Sindirim işleviyle ilgili organlar
topluluğu sindirim sistemini oluşturur. Büyük sindirim bezleri, sindirim borusuna açılan iki
büyük bezdir: Karaciğer ve pankreas. Ağız boşluğu çevresine yerleşmiş tükürük bezleri, ağız
boşluğuna açıldıkları için sindirim sistemine ait bezlerdir.
Sindirim sistemini yapan organlar: Ağız boşluğu, dudak, yanak, diş, dil, kulak altı
tükürük bezi, dil altı tükürük bezi, çene altı tükürük bezi, yutak, yemek borusu, onikiparmak
bağırsağı, kolonlar, düzbağırsak, anüs, karaciğer, pankreas, safrakesesi.