Sindirim sistemi

Diş dolgu fiyatı 2018

Sindirim sistemi ağız boşluğu ile başlar anüs ile biter. Sindirim işleviyle ilgili organlar
topluluğu sindirim sistemini oluşturur. Büyük sindirim bezleri, sindirim borusuna açılan iki
büyük bezdir: Karaciğer ve pankreas. Ağız boşluğu çevresine yerleşmiş tükürük bezleri, ağız
boşluğuna açıldıkları için sindirim sistemine ait bezlerdir.
Sindirim sistemini yapan organlar: Ağız boşluğu, dudak, yanak, diş, dil, kulak altı
tükürük bezi, dil altı tükürük bezi, çene altı tükürük bezi, yutak, yemek borusu, onikiparmak
bağırsağı, kolonlar, düzbağırsak, anüs, karaciğer, pankreas, safrakesesi.