Tıpta ortak dil problemi nasıl aşılır?

Tıptaki temel problemlerden biri, aynı kayıdın bile ortak dille ifadesinin güçlüğüdür.
Bu problem sınıflandırmada bariz ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bizler kendi aramızda
latince tıpta ortak dili sağlıyor desek de; iş kayda geldiğinde bu durum farklılaşmaktadır. Eş
anlamlılar sözlüğü (thesaurus) ve kavramların kombinasyonlarıyla (konsept) çözümler
bulunmuştur. Sınırlama yapılmadan her iki kaynak da sistem içinde çalıştırılır.
1933’te Newyork Academy of Medicine, tıbbi terimlerin “Standart Classified
Nomenclature of Diseases” başlığıyla database’ini oluşturdu. 1961’de bu görevi The
American Medical Association üstlendi, 1965’ten itibaren ise American College of
Pathologist “Systematic Nomenclature of Pathology” (SNOP) adını vererek bayrağı devraldı.
SNOP geliştirilerek “Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine”
(SNOMED) adını aldı.
6
Sınıflandırma ve Kodlama Problemleri Sınıflandırma ve kodlama problemleri ayrı değerlendirilir. Çünkü sınıflandırma problemleri kavramların yazılması ile ilgilidir. Kodlama problemleri ise teknik destekle
ilişiktir. Bu destek özel durumlarda kodlamayı yapan personele yardım sağlamak için
kullanılır.

Kodlar Birçok sınıflandırmada sınıflar kodlar yardımıyla oluşturulur. Kodlar sayısal, alfabetik veya her ikisi birden olabilir. Sayısal kodlar: Sayısal kodları sayı dizileri oluşturur. Yeni bir unsur ilave edileceği zaman bir sonraki sayının kodu verilir. Bu, büyük kolaylıktır. Sayıların yerleştirilmesindeki esneklik ile hastaya özel bilgilerin saklı kodlarla oluşturulması mümkündür. Bazı sınıflar için belli diziler ayırarak, farklı sınıflandırmalar bir araya getirerek “sınıflar kümesi” oluşturulabilir. Akrostiş kodlar: Akrostişler (hani şu lisede yazdığımız şiirlerde ilk harflerin alt alta okunması) bölümlerin adlarını hatırlatan bir veya birkaç karakter ile oluşturulur. Fakat tüm maddeler için bu kodu üretmek çok uzun ve yorucu bir iş olacaktır. Bu nedenle bu kodlar sınırlı sayıda bölümler için kullanılır. Örneğin; hastane departmanı belirtirken KBB (Kulak Burun Boğaz) gibi.
Hiyerarşik kodlar: Hiyerarşik kodlar, sınıflandırmadaki herangi bir detaya inildikçe (dallandıkça) sınıfın kendi koduna yeni karakterlerin eklenmesiyle oluşan kodlamadır. Böylece yakın sınıfların birbiriyle olan hiyerarşik ilişkisini kodlardan anlayabilme imkanı doğacaktır.
Yan yana kodlar: Bu kodlar parçalardan oluşan birleşik kodlardır. Herbir parça sınıftaki başka bir bölümü temsil eder. Örneğin; ICPC’de teşhissel kod ona ait bir karakterle temsil edilir. “N” ile başlayan her bölüm sinir sistemi ile ilgilidir gibi… Kombinasyon kodlar: 100 anatomik yapının 20 farklı görevle, 10 farklı araçla, 5 ayrı amacı  erçekleştirecek bir sınıflandırma yaptığımızda 100.000 sınıf ve koda ulaşırız. Anlaşılacağı üzere yapı, görev, araç ve amaç gibi unsurların sınıflandırmasına dayanan kodlardır. Kuvvetlerin toplanmasıyla oluşan kodlar: Bu sınıflandırmada başlık ve sınıflar için sadece 2’nin kuvvetleri toplanır.
7
2
0
: 1 Sigara içen / 0 içmeyen
2
1
: 2 aşırı kiloda / 0 normal kiloda
2
2
: 4 artan kollestrol / 0 normal kollestrol
3 risk faktörü sıralandığında 7 tane bileşen elde edebiliyoruz. Sigara içen, şişman fakat
kollestrolü düşük bir kişi 3 koduyla temsil edilirken; sigara içmeyen, aşırı kilolu ve
kollestrolü yüksek kişi ise 6 kodu ile ifade edilir.