Zirkonyum Kırığı

Her malzemede olduğu gibi zirkonyum diş kaplama malzemesinin de

Zirkonyum Diş Kaplama ve Üst Yapı Kırığı

Uzun tam seramik restorasyonların yapımına imkan veren zirkonyum diş hekimliğinde büyük bir taleple karşılanmış, fakat veneer materyalinde, metal destekli restorasyonlara kıyasla daha fazla sayıda görülen kırıklar materyale olan talebi azaltmıştır, Yapılan çalışmalarda Y-TZP restorasyonlarda veneer kırıklarına bağlı klinik başarısızlıklar üç yıllık takip sonunda % 13 , beş yıllık takip sonunda da % 15.2 olarak rapor edilmiştir.

Zirkonyum diş kaplama örnek önce sonra Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya en iyi zirkonyum diş farkı ve fiyatını açıkladı.
Zirkonyum diş kaplama örnek önce sonra Diş Hekimi Sertaç Kızılkaya en iyi zirkonyum diş farkı ve fiyatını açıkladı.

Zirkonyum restorasyonlarda kırıkları önlemek için hem alt yapı hem de veneer seramik materyalinin dikkatlice seçilmesi, ek olarak uygun yüzey hazırlığı yapılması iyi bağlanma kuvveti elde etmek için gereklidir.

  1. Üst yapı kırığı oranını azaltmak için anatomik kesim yerine düz yüzey indirgeme tercih edilmesi,
  2. veneer materyalinin kalınlığının eşit olması,
  3. kaplama esnasında uygun soğutma protokolü uygulanması,
  4. kor ve veneer seramiğin termal genleşme katsayılarının birbiriyle uyumlu seçilmesi

önerilen yöntemlerdir. Mekanik stabilitenin arttırılmasına yönelik bir diğer Estetik porselen ile yenilikçi yaklaşım veneerlenmemiş tek parça zirkonyum restorasyonların uygulanması olabilir. Tek parça zirkonyum uygulaması:
Estetik porselen ile kaplanmış kuvvetli ve dayanıklı zirkonyum alt yapılı restorasyonların iki tabakalı sistem olmasına bağlı bir takım sakıncalar vardır.
Çok aşamalı işlem gerektirir

  • Veneerin dayanıklılığı düşüktür, kırık oluşabilir.
  • Alt yapı ve üst yapı arasındaki bağlantı birleşen malzeme tabakalarının dayanıklılığına göre daha güçsüz olur be kırık oluşmasına neden olabilir
  • Veneerleme işlemi esnasında artık gerilim stresleri oluşabilir.

Bu durum porselenin zirkonyum alt yapıya bağlanmasını azaltır.

Ne Yapabiliriz?

Bütün bu olumsuz özellikleri ortadan kaldırmanın yolu iki tabakalı sistem yerine tek parça uygulamayı gerçekleştirmektir. Üretici firmanın da önerdiği gibi özellikle okul güzel mesafenin az olduğu ve venerler porseleninde yeterli kalınlığa sağlanamayacağı vak’alarda tek parça zirkonyum kaplama kırığı problemi ile karşılaşmamak için uygulanır.